Ceník Barevné školičky

Sleva 10% pro sourozence.

Měsíční poplatek


2x půlden: 3 900 Kč (94 Kč/h)
3x půlden: 5 500 Kč (88 Kč/h)
4x půlden: 6 900 Kč (83 Kč/h)
5x půlden: 7 900 Kč (68 Kč/h)


2x celý den: 5 900 Kč (78 Kč/h)
3x celý den: 6 900 Kč (60 Kč/h)
4x celý den: 7 900 Kč (51 Kč/h)
5x celý den: 8 900 Kč (41 Kč/h)

Děti do 2,5 let mají pro sebe většinou samostatnou "tetu" v případě 1 dítěte se platí 130 Kč/h, v případě více dětí 100 Kč/h až do doby samostatného zapojení do programu.

Délka vstupů


Půldenní vstupy (8:00 - 13:00) nebo (12:00 - 17:00)
Celodenní vstupy (8:00 - 17:00)

Cena tzv. zvykacích hodin

Dítě má 1 "tetu" pro sebe: 130 Kč/h

V případě potřeby, lze prodloužit dobu zvykání na dobu, která bude potřeba pro bezproblémové začlenění do kolektivu.

Ceny prodloužení otevírací doby (po předchozí domluvě)

Dřívější příchod (7.00 – 8.00): 90 Kč k běžnému školnému za den
Pozdější vyzvednutí (po 17.00): 60 Kč za každou započatou půlhodinu

Plínkovné

U dětí, které nosí plínku, nebo si zvykají na záchod počítáme plínkovné 30 Kč/den.

Ceny zahrnují

Ceny zahrnují: Pobyt ve školce, individuální přístup (1 vychovatelka na max. 6 - 7 dětí), rodinné prostředí (max. 15 dětí ve školičce), pitný režim, svačiny, odpolední dílničky, pomůcky, výtvarné potřeby
Cena nezahrnuje: oběd 62 Kč

Vystavujeme "Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v tomto zařízení pro účely uplatnění slevy na dani".
V tomto školním roce si můžete odečíst až 12 200 Kč na základě potvrzené docházky.

Platby školkovného

Školné je hrazeno pravidelně, každý měsíc, bez ohledu na nemoci, státní svátky, dny kdy je školka zavřena z provozních důvodů, dovolené a další absence dítěte.

Veškeré platby jsou hrazeny do 7. dne aktuálního měsíce na účet: 2500141802/2010, či do 10. dne v hotovosti ve školce.

Při zápisu dítěte do školičky, vybíráme vratný poplatek- kauci a (v případě pozdějšího nástupu) nevratný rezervační poplatek.
a) vratnou 5 000 Kč (odečtena z poslední platby školného)
- v případě nenastoupení na zvykací týden, a při ukončení docházky v kratším termínu než 2 měsíce od nahlášení, propadá
b) nevratnou 30Kč za den násobeno počtem pracovních dnů od začátku školního roku do termínu, kdy bude dítě nastupovat.

Školkovné a kurzy (plavání a AJ) lze hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Akceptujeme poukázky Ticket Academica ®, Ticket Multi ® a platby školkovného pomocí platformy Ticket Junior ®.