Ceník Barevné školičky

Sleva 5% pro sourozence.

Měsíční poplatek

Půlden: 6 900 Kč
Celý den: 9 100 Kč

Poplatek za 10 vstupů

Půldenní vstupy - permanentka: 4 200 Kč (8:00 - 13:00), nebo (12:00 - 17:00)
Celodenní vstupy - permanentka: 6 200 Kč (8:00 - 17:00)
Platnost permanentky při docházce 2x týdně je 6 týdnů, při docházce 3x týdně je 5 týdnů.

Cena tzv. zvykacích hodin

Dítě má 1 "tetu" pro sebe: 130 Kč/h

V případě potřeby, lze prodloužit dobu zvykání na dobu, která bude potřeba pro bezproblémové začlenění do kolektivu.

Ceny prodloužení otevírací doby (po předchozí domluvě)

Dřívější příchod (7.00 – 8.00): 90 Kč k běžnému školnému za den
Pozdější vyzvednutí (po 17.00): 60 Kč za každou započatou půlhodinu

Plínkovné

U dětí, které nosí plínku, nebo si zvykají na záchod počítáme plínkovné 30 Kč/den.

Ceny zahrnují

Ceny zahrnují: Pobyt ve školce, individuální přístup (1 vychovatelka na max. 6 - 7 dětí), rodinné prostředí (max. 15 dětí ve školičce) a pitný režim
Cena nezahrnuje: svačinka 17 Kč a oběd 62 Kč
1500 Kč zápisné na školní rok 2017/18 bude použito v průběhu roku na nákup pomůcek, výtvarných potřeb, rozbitého nádobí atd.

Vystavujeme "Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v tomto zařízení pro účely uplatnění slevy na dani".
V tomto školním roce si můžete odečíst až 11000 Kč na základě potvrzené docházky.

Platby školkovného

Školné je hrazeno pravidelně, každý měsíc, bez ohledu na nemoci, státní svátky, dny kdy je školka zavřena z provozních důvodů, dovolené a další absence dítěte.

Veškeré platby jsou hrazeny do 7. dne aktuálního měsíce na účet: 2500141802/2010, či do 10. dne v hotovosti ve školce.

Při zápisu dítěte do školičky, vybíráme vratný poplatek- kauci a (v případě pozdějšího nástupu) nevratný rezervační poplatek.
a) vratnou 5 000 Kč (odečtena z poslední platby školného)
- v případě nenastoupení na zvykací týden, a při ukončení docházky v kratším termínu než 2 měsíce od nahlášení, propadá
b) nevratnou 30Kč za den násobeno počtem pracovních dnů od začátku školního roku do termínu, kdy bude dítě nastupovat.

Školkovné a zájmové kurzy lze hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Akceptujeme poukázky Ticket Academica ®, Ticket Multi ® a platby školkovného pomocí platformy Ticket Junior ®.