Denní program Barevné školičky

7:30 - 8:30 Příchod dětí

7:30 - 8:30 Příchod dětí

8:30 - 10:30 Dopolední blok

Kroužek s interaktivním probíráním tématu, řízená činnost, práce s pomůckami (pomůcky smyslové výchovy, koutek praktických činností, výtvarný koutek, jazykové a matematické pomůcky, rozšiřující pomůcky, přírodovědný koutek atd.), cvičení, svačina, volná hra

10:30 - 12:00 Pobyt venku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00 Práce s pomůckami, volná hra, vyzvedávání dopoledních dětí, příprava na odpočinek

13:00 - 15:00 Odpočinek

15:00 - 17:00 Odpolední blok

Svačina, zábavné pracovní listy, možná práce s pomůckami, pobyt venku (podle počasí), volná hra, vyzvedávání dětí.

Možné hlídání mimo pracovní dobu školky za 180 Kč.

Důležité informace

Časy se dodržují přibližně, bereme v úvahu tempo odětí. Při odchodu ven děti odcházejí do šatny společně. Pokud je potřeba, pomáhají dětem s obouváním, oblékáním a svlékáním, šikovnější kamarádi, případně všichni přítomní dospělí. Všechny děti mají při pobytu venku reflexní vesty. K pobytu venku využíváme pro menší děti blízké městské pískoviště v ulici Nosická. Se staršími dětmi chodíme na hřiště Gutovka, kde jsou mnohé příležitostí k aktivnímu odpočinku a rozvoji šikovnosti ať už na prolézačkách, houpačkách, ve vodním světě, či v dětském lanovém centru (výběr hřiště se řeší podle aktuální situace).

Prosím dodržujte čas příchodu a odchodu dětí. Pokud chceme aby naše děti dodržovaly pravidla, a byly zodpovědné, měli bychom jim ukázat, že my jsme také.

V případě, že si potřebujete promluvit s učitelkou, zohledněte tuto potřebu i časově a přijďte dostatečně včas, aby jste stihli opustit školku do 13:00 nebo 17:00.

Absence dítěte je potřeba odhlašovat stejně jako obědy formou sms do 20:00 h předchozího dne, jinak je docházka považovná za proběhlou, včetně stravy, (nebo je možnost si stravu vyzvednout v přinesené nádobě).