Náš přístup v Barevné školičce

Naše aktivity

Výlety

Výlety do přírody a za přírodou: putování Hostivařský lesoparkem, návštěva statku v Toulcově dvoře, přírodní park Botič Milíčov, program ovečky nedaleko Šárky. Snažíme se dětem přiblížit přírodu, aby se v ní cítily dobře, poznaly ji, rády do ní chodily, vážily si jí a chránily ji. Vodní radovánky ve vodním světe Gutovka.

Kroužek hudebky

Zpívání, hra na různé rytmické nástroje a tanec. Po dohodě mohou docházet i děti "zvenčí".

Kurz plavání

Děti si pěstují kladný vztah k vodě a plavání. Učení probíhá formou hry ve vodě, zábavného učení plaveckých stylů a správného dýchání. Vše pod vedením milé instruktorky plavání z plavecké školičky, která je sama bývalá vrcholová plavkyně.

Návštěvy ZOO

Podzimní a jarní opékání

Jako součást naší školky vnímáme nejen děti, ale i jejich rodiny, proto se snažíme zapojit do dění ve školce i rodiny. Jednou z významných akcí, kdy máme možnost neformálního setkávání, je právě oblíbené opékání.

Besídka pro rodiče a děti

Předvánoční karnevalová besídka plná zpěvu, tance, pohody, prostě všeho, co jsme se za předchozí pololetí na kroužcích i mimo ně naučili.

Zimní tvořivé dílničky

Příjemný zimní podvečer ve školce, kdy si děti s rodiči mohou vyrobit různé dárky, šperky, ozdůbky. Rodiče si mohou v klidu navzájem popovídat a vychutnat dobroty. Oblíbená soutěž o nejlepší štrůdl (jak u pečících, tak u poroty :-).

Jazykové dovednosti

Anglický jazyk

V rámci hudebních a pohybových chvilek zapojujeme anglické písničky. Aktualně hledáme lektora na odpolední kroužek anglického jazyka.

Naše filozofie

"Nelze vychovávat autoritativně a očekávat, že se děti budou chovat demokraticky"

Je nám blízká filozofie Respektovat a být respektován, partnerský přístup k dětem a rodičům. Umožňujeme dětem spoluúčastnit se na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Vzájemně si nasloucháme a snažíme se nejednat na úkor sebe ani druhých.

„Znakem respektujícího přístupu je, že necháváme na zvážení a rozhodnutí druhé osoby, zda informace využije. U rad či pokynů naopak očekáváme, že se druhá strana zařídí podle nás. Informace rozvíjejí odpovědnost – rady a pokyny poslušnost.“

„Uspokojení vyšších potřeb nám přináší radost, estetické zážitky, pocit, že chovat se správně je dobré, pocit začlenění do lidského společenství, do přírody, kosmu, pocit, že život má nějaký smysl.“

Děti se věnují rozvoji svých schopností a dovedností (rozvoj jemné a hrubé motoriky, péče o sebe, péče o prostěedí kolem sebe, péče o druhé) ale také emocionálnímu, psychickému a sociálnímu rozvoji. Přírodovědný koutek: pěstování a péče o rostliny, péče o morčátka, rybičky a oblovky. Koutek praktických činností: přesýpání, třídění, zametání, utírání, příprava pokrmů, atd.

Souhlasíme s tvrzením, že: Dětství je z hlediska vývojových možností bezpochyby tím nejbohatším obdobím v životě člověka. Mělo by ho být využito k výchově a vzdělávání všemi dostupnými způsoby. Promrhání jeho možností se již nedá později napravit."

Sportovní vyžití a pobyt venku

Aktivní relaxace venku:

  • pískoviště, prolézačky, dětské lanové centrum
  • sportovně - rekreační areál Gutovka 250m od školičky
  • městské hřiště 150m od školičky
  • dopravní hřiště 50m od školičky

Chodíme nefrekventovanými cestami, kde se učíme bezpečně pohybovat po ulicích :-)

Ve školce:

  • cvičení s písničkami a říkadly, pod vedením fyzioterapeutky

Jídelníček

Jídla nám dodává firma: Školní jídelny Praha 10, provozovna Olešská
Ovocné a zeleninové svačiny.


Školní jídelny Praha 10:

Řídí se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin pro věkovou skupinu dětí z předškolního nebo školního zařízení. Striktně dodržují plnění spotřebního koše. Dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale i ze strany Hygienické stanice Praha. Organizace zároveň zaměstnává vlastní nutriční terapeutku, které kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.

Obědy jsou vyrobené z kvalitních surovin a eliminují produkty, které spadají do kategorie polotovarů a různorodých dochucovadel.

Svým zaměstnancům firma poskytuje pravidelné vzdělávací semináře v oblastech moderních trendů vaření a zdravé výživy a také školení zaměstnanců pro oblast hygienických norem a používání moderních výrobních technologií. Vzdělávání zaměstnanců považují za velmi důležitý krok ke spokojenému strávníkovi.

Cena 62Kč/oběd