Náš přístup v Barevné školičce

Naše aktivity

Divadélko i pro veřejnost

Po skvělé loňské zkušenosti s Divadlem Harmonika máme i na tento školní rok domluvených 5 představení. A to v termínech: 9.12.,2.3.,6.4.,4.5. od 9:30 hodin. V případě zájmu si rezervujte místo, kapacita školky omezena. Vstupné 100 Kč na dítě, doprovod zdarma.

Výlety

Výlety do přírody a za přírodou: máme rády přírodu a uvědomujeme si, jak je i pro děti potřebná. Proto každé úterý trávíme celé dopoledne venku. Putujeme Hostivařským lesoparkem, užíváme si okolí Hamerského rybníka, návštěvujeme statek v Toulcově dvoře, přírodní park Botič Milíčov, meandry Rokytky. Každoročně se účastníme programu "Ovečky". Snažíme se dětem přiblížit přírodu, aby se v ní cítily dobře, poznaly ji, rády do ní chodily, vážily si jí a chránily ji.

Středeční Klubík pro děti s rodiči

Je pro nás důležité, aby rodiče věděli, jak a čím jejich děti tráví školkový čas. Každou středu máme od 16:30 do 18:00 otevřený Klubík, kde se setkáváme v přátelské a tvůrčí atmosféře. Vítány jsou i rodiny "zvenku".

Kurz plavání

Již pátým rokem chodíme s děti na plavání. Děti si prostřednictvím hry ve vodě, zábavného učení plaveckých stylů a správného dýchání budují kladný vztah k vodě a plavání. Vše pod vedením milé instruktorky.

Návštěvy ZOO

Podzimní a jarní opékání

Jako součást naší školky vnímáme nejen děti, ale i jejich rodiny, proto se snažíme zapojit do dění ve školce i rodiny. Jednou z významných akcí, kdy máme možnost neformálního setkávání, je právě oblíbené opékání.

Besídka a dílničky pro rodiče a dětičky

Předvánoční a jarní besídky plné zpěvu, tance, pohody, prostě všeho, co jsme se za předchozí pololetí na kroužcích i mimo ně naučili.Příjemný zimní podvečer ve školce, kdy si děti s rodiči mohou vyrobit různé dárky, šperky, ozdůbky. Rodiče si mohou v klidu navzájem popovídat a vychutnat dobroty. Oblíbená soutěž (jak u pečících, tak u poroty :-) o nejlepší štrůdl .

Jazykové dovednosti

Anglický jazyk

Každé úterý odpoledne máme kroužek anglického jazyka, metodou Cokie and friends, také v průběhu dne zapojujeme anglické chvilky.

Kroužek hudebky a tanečků

Každou středu odpoledne máme kroužek hudební výchovy vedený lektorkou Kačkou. Děti mají možnost poznat různé hudební nástroje, procvičit rytmiku, zazpívat si, zatancovat..

Naše filozofie

"Nelze vychovávat autoritativně a očekávat, že se děti budou chovat demokraticky"

Je nám blízká filozofie Respektovat a být respektován, partnerský přístup k dětem a rodičům. Umožňujeme dětem spoluúčastnit se na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Vzájemně si nasloucháme a snažíme se nejednat na úkor sebe ani druhých.

„Znakem respektujícího přístupu je, že necháváme na zvážení a rozhodnutí druhé osoby, zda informace využije. U rad či pokynů naopak očekáváme, že se druhá strana zařídí podle nás. Informace rozvíjejí odpovědnost – rady a pokyny poslušnost.“

„Uspokojení vyšších potřeb nám přináší radost, estetické zážitky, pocit, že chovat se správně je dobré, pocit začlenění do lidského společenství, do přírody, kosmu, pocit, že život má nějaký smysl.“

Děti se věnují rozvoji svých schopností a dovedností (rozvoj jemné a hrubé motoriky, péče o sebe, péče o prostěedí kolem sebe, péče o druhé) ale také emocionálnímu, psychickému a sociálnímu rozvoji. Přírodovědný koutek: pěstování a péče o rostliny, péče o morčátka, rybičky a oblovky. Koutek praktických činností: přesýpání, třídění, zametání, utírání, příprava pokrmů, atd.

Souhlasíme s tvrzením, že: Dětství je z hlediska vývojových možností bezpochyby tím nejbohatším obdobím v životě člověka. Mělo by ho být využito k výchově a vzdělávání všemi dostupnými způsoby. Promrhání jeho možností se již nedá později napravit."

Sportovní vyžití a pobyt venku

Aktivní relaxace venku:

  • pískoviště, prolézačky, dětské lanové centrum
  • sportovně - rekreační areál Gutovka 250m od školičky
  • městské hřiště 150m od školičky
  • dopravní hřiště 50m od školičky

Chodíme nefrekventovanými cestami, kde se učíme bezpečně pohybovat po ulicích :-)

Jídelníček

Jídlo dodává firma: Školní jídelny Praha 10, provozovna Olešská
Ovocné a zeleninové svačiny.


Školní jídelny Praha 10:

Řídí se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin pro věkovou skupinu dětí z předškolního nebo školního zařízení. Striktně dodržují plnění spotřebního koše. Dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale i ze strany Hygienické stanice Praha. Organizace zároveň zaměstnává vlastní nutriční terapeutku, které kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.

Obědy jsou vyrobené z kvalitních surovin a eliminují produkty, které spadají do kategorie polotovarů a různorodých dochucovadel.

Svým zaměstnancům firma poskytuje pravidelné vzdělávací semináře v oblastech moderních trendů vaření a zdravé výživy a také školení zaměstnanců pro oblast hygienických norem a používání moderních výrobních technologií. Vzdělávání zaměstnanců považují za velmi důležitý krok ke spokojenému strávníkovi.

Cena 62Kč/oběd